Odvoz odpadu, odvoz sutě a rozvoz a dovoz betonu.

Podnikáme v oblasti autodopravy, nakládání s odpady a poskytování technických služeb od roku 2010. Zajišťujeme kontejnerový odvoz a likvidaci stavebních a jiných odpadů kontejnery 3 až 12 m3.
Dovážíme stavební materiály – písky, štěrky, kačírek, zeminu, beton. Zajistíme nakládku kontejnerů ručně, nebo technikou. Provedeme bourací práce menšího rozsahu, nebo zajistíme vyklízecí práce.
Naše služby provádíme rychle, kvalitně a odborně. S odpady nakládáme na území Středočeského kraje.

Jako samostatnou službu nabízíme dovoz betonových směsí dle vašeho zadání a ve vámi stanoveném čase. Dovoz a rozvoz betonu je pro nás běžná záležitost.