Provádíme odvoz suti nebo komunálního odpadu na území Kladenska, Rakovnicka a jeho nejbližším okolí,  Nabízíme kontejnery o objemech 3 m3, 5 m3 a 10 m3. Ceny zahrnují přistavení, pronájem kontejneru, odvoz odpadu, ekologickou likvidaci, recyklaci odpadu. Při větších objemech a delší spolupráci poskytujeme další slevy.  Ceny jsou bez DPH.

Kontejnery objednávejte na tel.: 603 564 633.

  • Cena za odstranění odpadu a přistavení kontejneru je kalkulovaná na město Nové strašecí a jeho blízké okolí (např. Pecínov, Čelechovice, Mšecké Žehrovice, Ruda)

  • Do vzdálenějších částí Regionu z naší základny v Novém Strašecí je nutné počítát s možným příplatkem za vzdálenost. Prosím volejte pro upřesnění.

  • Cena je kalkulovaná na kontejnery naplněné do roviny po horní okraj kontejneru. V případě přeložení objemu účtujeme příplatek. U stavebních sutí tolerance 10cm nad horní okraje kontejneru pouze v prostřední části kontejneru. Po stranách nesmí přesahovat – nebezpečí odlétání odpadu za jízdy.

  • V ceně je započítána doprava, manipulace, odstranění odpadu a pronájem kontejneru na nezbytný počet dnů) V případě, že příjezdová cesta ke kontejneru je v takovém stavu, že není zajištěn bezpečný příjezd na výměnu, nebo odvoz kontejneru, účtujeme zbytečný výjezd.

  • Po domluvě je možné pronajmout kontejner na delší dobu např. ( po dobu trvání stavby, Hřbitovy, Provozovny, sběrné dvory, větší domácnosti apod.… Cena za měsíční pronájem kontejneru je 700kč bez DPH.

  • Provedeme také vyklízecí a bourací práce dle dohody. Vyklidíme byty (pozůstalost), sklepy, půdy, garáže, sklady, prodejny, skladové areály, černé skládky a jiné.

  • Pokud jste schopni vyprodukovat větší množství odpadového papíru,nebo železného šrotu, zaplatíme za odstranění tohoto odpadu my Vám.

 

Ceník odvozu odpadu – kontejnery – 2014


 
Kontejner Malý (3,5m3) Suť
(bez příměsí)
3,5 m3 / 5 tun
cena: 1 600 Kč
  Suť
znečištěná (do 10 % příměsí)
3,5 m3 / 5 tun
cena: 1 900 Kč
  Výkopová zemina
3,5 m3 / 5 tun
cena: 1 600 Kč
  Směsný odpad netříděný
(dřevo, plasty, sádrokarton, koberce…)
3 m3 / 3 tuny
cena: 2 400 Kč
 

 
Kontejner Střední (5m3)             Komunální odpad
(dřevo, plasty, sádrokarton, koberce atd…)
5 m3 / 3 tuny
cena: 2 900 Kč
 

 
Kontejner Velký (10m3)             Komunální odpad
(dřevo, plasty, sádrokarton, koberce atd…)
10 m3 / 4 tuny: 3 600 Kč
 

Třídění odpadu

Nakládání s odpady je prováděno v souladu s platnou legislativou.

Odpady jsou movité věci, kterých se člověk zbavuje, má úmysl, nebo povinnost se jich zbavit. Z pohledu práva přesně odpady definuje zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.