dotazy

Jakým způsobem lze objednávat???

 

Ideálním způsobem je učinit objednávku telefonicky a dohodnout s dispečerem termín, místo přistavení kontejneru a množství materiálu. Pokud by mělo být objednávané množství větší nebo by se jednalo o dlouhodobější spolupráci, je ideální zaslat poptávku s konkrétními údaji, na kterou bude vytvořena konkrétní nabídka, vztažená k celému objemu. Případně tuto záležitost projednat osobně na betonárně.

V jakém předstihu je třeba objednávat???

 

Pokud se jedná o menší objemy stavebních sutí a odpadů, případně jiných materiálů, je ideální tuto objednávku učinit jeden den předem. V případě odvozu většího objemu je z hlediska dodržení Vámi poptávaného času dodání nutné objednat s předstihem 2 dnů.

Je výhodnější odpadový materiál třídit???

 

Určitě ano. V případě, že je možnost odpadový materiál před odvozem kontejnerem roztřídit na stavbě nebo pozemku, je výsledná cena za odvezený materiál výhodnější!!!

Jak je to s místem pro položení kontejneru????

 

Při objednávce je třeba počítat s dostatečným prostorem pro manipulaci s prázdným /plným/ kontejnerem. K rozměrům kontejneru je třeba ještě připočíst délku nákladního auta /cca 4m/ a cca 1m pro manipulační popojetí.